การมองเห็น

การมองเห็น

หากวันหนึ่ง การมองเห็น ของคุณเปลี่ยนไป

มนุษย์เรา มีประสาทสัมผัสหลายอย่าง เช่น การมอง การได้ยิน การสัมผัส ลิ้มรส หรือ แม้แต่การได้กลิ่น

แต่การมองเห็น เป็นประสาทสัมผัสรับรู้ ที่มีการส่งต่อ ไปยังสมอง เพื่อดำเนินการอย่างอื่นต่อ เช่น การดำรงชีพ การมองเห็นในโครงสร้างของมนุษย์ มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ยิ่งอายุที่มากขึ้น การมองเห็นก็จะมีการเสื่อมถอย อย่างชัดเจน หรือ การใช้งาน ในสภาวะที่มีแสงน้อย ตาแห้ง การเพ่ง หรือ จอง ระยะใกล้ นาน ล้วนเป็น ปัจจัยเสี่ยง ต่อ การเสื่อมถอย กว่าวัยอันควร

ในวัยเด็ก เด็กทุกคน ควรได้รับการดูแลสุขภาพ ตาทั้ง 2 ข้าง มีการมองเห็น ที่ชัดเจน เท่ากัน

ในวัยทำงาน การมองเห็น อาจจะถูกรบกวนจากปัจจัยแวดล้อม ส่งผลให้ คุณภาพการมองลดลง เช่น โรคตาแห้ง

ในวัยช่วงหลัง 40 ปี ความเสื่อมที่เร่ิมเกิดขึ้น ทำให้เราพบกัน ปัญหาสายตายาวตามอายุ และ เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต้อหิน และ ที่สำคัญ ความเสื่อมของ โรคตา จะมากขึ้น หลัง อายุ 60 ปี โดยความเสื่อมของเลนส์ตา จะทำให้ การมองเห็นลดลง เรียกว่า โรคต้อกระจก และ อาจจะพบ ความเสื่อมของจุดรับภาพ ได้อีกด้วย

โรคตาที่พบบ่อย คือ โรคตาแห้ง โรคต้อกระจก และ โรคต้อหิน ที่สำคัญ คือ การป้องกัน และ การรักษา ในช่วงเวลา ที่ความเสียหาย ยังเกิดขึ้นไม่มาก

โรคต้อกระจก เมื่อ เรารักษาเร็ว โดยการผ่าตัด จะทำให้ สายตาเรา กลับมาเหมือนเดิม ได้ ในขณะเดียวกัน ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานนาน จะกลายเป็น ต้อหิน และ ไม่สามารถรักษาได้

ดังนั้น การตรวจสุขภาพตา จึงเป็น อีกหนึ่งการป้องกัน เช่นเดียวกับการ รักษารากฟัน หรือ การตรวจสุขภาพ อื่นอื่น ที่ทำได้ และ ควรทำ ในอายุ ย่างเข้า 40 ปี เป็นต้นไป

Related posts