คบเด็ก ปลูกผัก

คบเด็ก ปลูกผัก

แปลงผัก Mandala Garden คืออะไร

แปลงผัก ผสมผสาน ที่ใช้พื้นที่ แบบ 5 ชั้น และ เกื้อกลูกัน

มี 5 ระดับ คือ

สูง >> ปลูก มะพร้าว ต้นแคร์

กลาง >> มะกรูด มะนาว กล้วย

ต่ำ >>> กระเพรา พริก โหระพา มะเขือ

เรี่ยดิน >>> แตงโม แตงกวา บวบ ผักบุ้ง

พืชในดิน >>> มันฝรั่ง มันแกว หัวไขเท้า ขิง ข่า หัวหอม

พืชเหล่านี้ สามารถปลูก ได้ไม่ยาก เพราะเป็นพืช ประจำถิ่ม ประเทศไทยอยุ่แล้ว เร็วเร็วนี้ มี โรงเรียน ประถมแห่งหนึ่ง ชื่อ วนิษา ได้ร่วมมือ กับ กรีนพืช เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เปิดโครงการ WE GROW คบเด็กปลูกผัก แบ่งพื้นที่ว่างในโรงเรียน ทำแปลงปลูกผัก และให้ เด็กเด็ก ได้มีส่วนร่วม ตั้งแต่เริ่มต้น ปรับหน้าดิน ทำปุ๋ย หยอดเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้า รดน้ำ พรวนดิน จึงถึงการ เก็บเกี่ยว เพื่อนำไปให้ แม่ครัว ทำกับข้าว นอกจากนั้น เด็กเด็ก ยังมีส่วนร่วม ในการ คิดเมนูประกอบอาหาร จาก พืชผัก ที่ได้ปลูก เองอีกด้วย มันได้ อะไร มากกว่า ผัก

ปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี่ เข้ามามี บทบาท มากขึ้น ผู้ ปกครองยุคใหม่ มีทางเลือก ให้ ลูกหลานมากขึ้น การเรียนรู้ ในรูปแบบ เดิมเดิม จึงค่อยค่อย ลดความสำคัญลง การกระตุ้นการเรียนรู้ ของ นักเรียนในวัย ประถม คือจุดสำคัญ ในการ เรียนรู้ ต่อไป ใน อนาคต เช่น วิทยาศาสตร์ ในรูป แบบ การทดลอง ให้ได้ ทดลองจริง  เรียนวิทยาศาสตร์  ประถม แบบทดลองจริง จึงเป็นสิ่ง สำคัญ ในการ สร้างความอยากรู้ อยากเห็น และ ให้ เด็กเด็ก ได้ลงมือ ทำ ด้วยตัวเอง

เรียนวิทยาศาสต์ ประถม

Related posts