คางทูม เป็นได้ หายเองได้

คางทูม เป็นได้ หายเองได้

คางทูม…เป็นได้ หายเอง?

คางทูม โรคโบราณ ที่ เด็ก ในยุค ปัจจุบัน ไม่น่าจะรู้จัก เพราะ มีการฉีดวัตซีน ป้องกัน ตั้งแต่เล็ก แต่ โรคทุกอย่างสามารถ กลับมาเป็นได้ หากสุขอนามัย ของเราไม่ดี พอ โดยเฉพาะ โรคที่สามารถติดต่อได้ การรู้ไว้ จึง ไม่เสียหายอะไร

รู้ไหมทำไมเป็นคางทูม

โรคคางทูม เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า มัมส์ (Mumps) เมื่อร่างกายได้รับเชื้อ จะทำให้เกิดการอักเสบของต่อมน้ำลาย (ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งทั้งสอคางทูมงข้าง) ต่อมน้ำลายที่ใต้ลิ้น, ต่อมใต้ขากรรไกรก็ได้ แต่ต่อมที่ถูกเชื้อไวรัสเล่นงานมากที่สุด คือ ต่อมพาโรติด (parotid) จะอยู่ตรงหน้าหูหรือก้ามส่วนบน เป็นเหตุให้แก้มมีลักษณะบวมโต โย้ลงมาที่คางจึงเป็นที่มาของชื่อโรค
เชื้อโรคจะอยู่ในน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วย แพร่เชื้อคล้ายโรคหวัด จึงติดต่อกัน