จุดสำคัญของการเรียนสายวิทย์ คือ ป4

หลักสูตร สสวท 2560 หัวข้อการเรียนเลข จะเริ่มมี การประยุกต์มากขึ้น คิดเป็นนำไปใช้งานมากขึ้น จะเป็นจุดเปลี่ยน

ถ้าเรียนแล้วไม่เข้าใจ ต้องถามหรือ ฝึกให้เข้าใจ มิเช่นนั้นแล้ว จะเกิดการสะสม และทำให้ ไม่เข้าใจ เลขในที่สุด

เด็กเด็ก ทุกคน มากว่า 80% มีความฉลาดเท่าเทียมกัน และความฉลาดนี้ นี้จะโดดเด่นขึ้นมาก เพราะ การฝึกฝน และ การไม่หยุด ที่จะเรียนรู้ หรือ การทำแบบฝึกหัด อย่างเสมอสม่ำ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวิชาคณิตศาสตร์ เลข คือ ศาสตร์ ที่เราต้องเรียน เพื่อให้ สมองพัฒนา ในขณะที่ร่างกายเจริญเติบโต เพราะ สมองก็คือก้อนกล้ามเนื้อ ถ้าไม่ใช้ ไม่คิด สมองก็จะขี้เกียจ และ เสื่อมในที่สุด

ในเด็ก ปฐมวัย การคิดคำนวน จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ สมอง ได้ฝึกฝนและเติบโต ไปพร้อมกับ ร่างกาย

การฝึก คิดเลข ทุกวันจึงเป็นจำเป็น

เรียนเลข ป4 สมองเพื่อการเรียนสายวิทย์

Related posts