ทำไม ต้องทำการบ้าน

ทำไม ต้องทำการบ้าน

         วิธีฝึกให้เขามีความรับผิดชอบในเรื่อง  การทำการบ้าน

มื่อเด็กอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง เป็นต้นไป   พ่อแม่ควรจะสื่อให้เขารู้ว่าการบ้านเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างเขากับคุณครู   พ่อแม่ไม่ควรเคี่ยวเข็ญให้ลูกทำการบ้าน  และไม่ควรสอนหรือตรวจการบ้านให้กับลูก  เว้นแต่ในกรณีที่เขาร้องขอ  (ข้อแนะนำดังกล่าวนี้อาจแตกต่างจากความคิดเห็นของคุณครู)

หากพ่อแม่นำการบ้านของลูกมาเป็นความรับผิดชอบของตัวเองเสียเองเขาจะยอมเสียโดยดี

และพ่อแม่ก็จะดิ้นไม่หลุดไปจากพันธะนี้อีกเลย  ลูกอาจจะเอาการบ้านมาใช้เป็นอาวุธในการทำโทษ หักหลัง หรือหลอกใช้พ่อแม่

ครอบครัวจะมีความสุขมากขึ้น   และหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งกันได้

ถ้าหากพ่อแม่แสดงความสนใจในการบ้านของลูกให้น้อยลง   และสื่อให้ลูกรู้เป็นนัยๆว่า   การบ้านเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของลูก   ลูกต้องทำการบ้าน    เช่นเดียวกับที่พ่อแม่ต้องทำงาน

มีโรงเรียนที่ดีๆ หลายโรงเรียนที่ไม่มีการบ้านให้กับเด็กเล็กๆเด็กๆก็จะได้รับความรู้มากเท่าๆกับเขาที่ต้องมีการบ้านเยอะแยะตั้งแต่อายุได้เพียงหกเจ็ดขวบ

คุณค่าหลักของการทำการบ้าน คือ  การเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำงานด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตามการบ้านก็ควรจะเหมาะสมกับความสามารถของเด็กด้วย เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้ทำการบ้านได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องมีใครคอยช่วยเหลือ  ทำให้การ เรียนเลข ประถม ใน ญี่ปุ่น ยัง ตระหนัก ถึง การ ฝึก ความรับผิดชอบ ในเรื่องการทำการบ้าน ที่ไม่มาก เกิน ไป

การช่วยเหลือเด็กโดยตรงในเวลาที่เขาทำการบ้านสื่อให้เห็นว่าเขาไม่มีความสามารถพอ  ถ้าไม่มีพ่อแม่คอยช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตาม  การช่วยเหลือเขาทางอ้อมอาจจะเป็นประโยชน์ได้  ยกตัวอย่างเช่น  การตระเตรียมให้ลูกได้มีโต๊ะทำงานที่เป็นกิจจะลักษะ    และเป็นส่วนตัว  มีหนังสืออ้างอิง  หรือมีคอมพิวเตอร์ไว้ให้ใช้  เราอาจจะช่วยเขาให้พิจารณาถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะทำการบ้าน   เช่นในฤดูใบไม้ผลิ  หรือฤดูใบไม้ร่วง  เด็กๆย่อมอยากออกไปวิ่งเล่นตอนบ่ายๆ   ก่อนที่จะมานั่งทำการบ้าน  และในช่วงฤดูหนาวที่เขาต้องอยู่แต่ในบ้าน  ขาควรจะทำการบ้านก่อนที่จะเปิดดูทีวี  เป็นต้น

ด็กบางคน   ชอบให้มีผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆเวลาที่เขาทำการบ้าน   พวกเขาชอบให้มีคนฟังเวลาเขาวิเคราะห์ปัญหา   หรือพยายามที่จะทำความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนในหนังสือ   ดังนั้น   เราอาจจะให้เขานั่งทำการบ้านที่โต๊ะในห้องครัว  หรือ  ในห้องอาหาร   อย่างไรก็ตามเราไม่ควรพูดตักเตือนเด็กระหว่างที่เขาทำการบ้านในเรื่องมารยาทในการนั่ง   การแต่งตัว   หรือการดูแลเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน

Related posts