ฟันของหนู

ฟันของหนู

ฟัน ของ คนเรา มี 2 ชุด คือ ฟันน้ำนม และ ฟันแท้

ฟันแท้ จะงอก ทยอยงอก ขึ้นมาแทนที่ ฟันน้ำนม ในช่วงอายุ 6 ขวบ เป็นต้นไป ซึ่ง การเจริญเติบโต ของ ฟัน ใน ชุดนี้ อาจจะ ทำให้ เกิด การงอก ในทิศทาง ที่ผิดปกติ เช่น งอกแบบผิดทิศทาง เก ซ้อน สบ เบียด กับ ฟัน ซีกอื่น ที่อยู่ใกล้ใกล้ กัน
เราสามารถ แก้ไข ปัญหาเหล่านี้ ได้โดย การ จัดฟัน ซึ่ง สามารถ เริ่มขึ้น ได้ตั้งแต่ อายุ 7 ขวบ
ในเบื้องต้น ของ น้อง อายุ 7 ขวบ จะเป็นการ ตรวจ เอ๊กเรย์ ดูทิศทาง การงอก ของฟัน เพื่อ วิเคราะห์ แนวโน้มการ เจริญเติบโตของฟันแท้ ว่าจะ งอกในลักษณะที่ผิดปกติ หรือไม่
สำหรับ น้องน้อง ที่ฟันน้ำนม หลุด ควรจะต้องหมั่นสังเกต ว่าฟันแท้ จะงอก หรือ หากทิ้งไว้นาน เกิน 3 เดือน ควรจะ ลองปรึกษาทันตแพทย์ ทำฟันเด็ก อาจจะ เอ็กเรย์ หรือ ดูสภาพเหงือก เบื้องต้นก่อนได้
เพราะ ถ้าทิ้งไว้นาน เกินไป อาจจะ มีผล ต่อการงอก ใน อนาคต ได้ ทิศทางในการ งอก อาจจะมีปัญหา
หลากหลาย ปัญหา การงอก ของ ฟันเด็ก ในวัย 5-10 ขวบ
ปกติฟันแท้ที่จะขึ้นแทนฟันน้ำนมจะค่อยๆดันให้รากฟันน้ำนมละลาย
ฟันน้ำนมจึงโยกหลุดไปแล้วฟันแท้ขึ้นมาแทนนะคะ
แต่ถ้ากรณีฟันน้ำนมผุแล้วต้องถอนก่อนเวลาที่ควร ก็จะฟันหลอไปจนกว่าฟันแท้จะขึ้นค่ะซึ่งฟันแท้ก็จะขึ้นตามเวลาเดิมของมัน ไม่ใช่ว่าถอนฟันน้ำนมแล้วฟันแท้จะขึ้นเลย

ดังนั้นการ ดูแลฟันน้ำนม ให้ทำงานจนครบวาระของมัน ก็มันก็มีความจำเป็น มิเช่นนั้น จะมีปัญหาเหงือก และ ปัญหาอื่นอื่น ที่อาจจะตามมาได้ หากว่า ไม่มีฟัน ณ จุดที่ฟันหลอ นั้น

การดูแลรักษา ฟันของน้องน้อย จึงมีความสำคัญ ตั้งแต่เล็กเล็ก และ ละเลยไม่ได้

Related posts