สอนลูก เป็น เด็ก 2 ภาษาต้องอดทน

สอนลูก เป็น เด็ก 2 ภาษาต้องอดทน

เด็กๆ สามารถเรียนรู้ ภาษาที่สอง หรือ ภาษาที่ สาม ได้ ตั้งแต่แรกเกิด

ให้การ เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เป็นทางเลือก สำหรับ ตัวเล็ก ของคุณ

เพราะการเจริญเติมโต โดยเฉพาะสมองของเด็กเล็กจะเรียนรู้ภาษาได้ดีมาก ช่วงก่อน 6-7 ขวบแรก

ถ้าพ่อแม่ อยากให้ลูกได้ หลายภาษา มากกว่า ภาษาแม่ ของ ตัวเอง ก็จะสามารถสอนได้เลย เพราะช่วงวัยนี้ สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การเรียนรู้ เรื่อง ภาษา แตกตัว อย่างรวดเร็ว ในการสร้าง เครือข่าย และ การสร้างแขนงของ ระบบประสาท เพราะฉะนั้น การเรียน ภาษาสามารถ เริ่มต้น ได ตั้งแต่ แรกเกิด ได้เลย

เด็กที่เรียนรู้ ภาษามากกว่า ภาษาแม่ ไม่ว่า จะ เป็น 2 หรือ 3 ภาษา อาจจะ มีการ สื่อสาร ช้ากว่า เพื่อนในการใช้ภาษาแรก เช่น เด็กคนอื่น ที่พูดประมาณ 1 ปี เด้กคนนี้ อาจจะปีกว่า หรือ ช้ากว่านั้น แต่เมื่อ เค้าเริ่ม ใช้ภาษาได้แล้ว  และ ต่อติดแล้ว เค้าจะ สามารถ ใช้ได้  ทุกๆ ภาษาพอดีกัน

อย่างกรณี เมื่อเริ่มสอน เด็ก อายุ 1 ขวบ 9 เดือน ก็ค่อนข้างเริ่มช้า เพราะ ลูก เริ่มรู้จัก ภาษาไทย แล้ว ก็อาจจะเกิด ความสับสน ทางภาษาได้  อย่างที่คุณแม่หลายคนจะบอกว่า เมื่อสอน ภาษาอังกฤษแล้ว ลูกจะพุดภาษาไทย น้อยลง และ ขณะเดียวกัน ก็ไม่พูด ภาษาอังกฤษ ด้วย เมื่อ อดทน สักหน่อย ทุกอย่าง จะค่อย ค่อย พัฒนา ดีขึ้น ไปทั้ง สอง ภาษา ได้

แต่หากว่า เริ่ม สอน เริ่ม ให้ ลูกฟัง ตั้งแต่ แรกเกิด อาจจะเปิด เป็นเพลง หรือ นิทาน จาก เทป ก็ได้ จะเห้น ผล เร็วขึ้น เมื่อ อายุ 1 ขวบ

สำคัญอย่างหนึ่ง ในการ เรียน สอง ภาษาคือ การเรียนรู้ แบบธรรมชาติ ค่อยๆ พูดกันไป พูดภาษาไทยบ้าง ภาษาอังกฤษบ้าง ปนปนกันไป ไม่จำเป็น ต้อง บังคับ หรือ ฝืนใจ กัน เรียนรู้ สอนแทรก แบบ ธรรมชาติ จะ ดีกว่า

Related posts