เรียน เขียน โปรแกรม ตั้งแต่ ประถม

เรียน เขียน โปรแกรม ตั้งแต่ ประถม

 

ทำไม เด็กไทย จึงควรเรียน เขียน โปรแกรม ตั้งแต่ ระดับ ประถม

ยากเกิน ไป สำหรับ เด็กประถม  หรือ เปล่า

เขียนโปรแกรม เด็กประถมยุคของดิจิตอล ทุกคนสามารถ สื่อสาร กันได้ ด้วย เทคโนโลยี่ เชื่อหรือไม่ อุปสรรคของการ สื่อสาร ด้วย ภาษา ที่แตกต่างจะ หมดไป เพราะ ปัจจุบัน เรา มีการ พัฒนา เรื่องโปรแกรม การแปลภาษา มากมาย คุณ สามารถ ไป ที่ไหน ก็ได้ ในโลกที และ สามารถ สื่อสาร ได้ ถ้าคุณ สามารถ ใช้โปรแกรม เป็น

แต่มี อีก หนึ่ง ภาษา ที่มองข้ามไม่ได้ สำหรับ อนาคต คือ ภาษาหุ่นยนต์ หรือ code เพื่อ ให้ โปรแกรม หรือ หุ่นยนต์ ทำในสิ่ง ที่เรา ต้องการ นั้น เอง

ปัจจุบัน ในต่างประเทศ มีการ ส่งเสริม นักเรียน ระดับชั้น ประถม ได้ เรียนรู้ การเขียน โปรแกรม สื่อสาร แบบง่าย กันแล้ว เช่น ประเทศ สหรัฐอเมริกา เปิดเรียนวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  นายกรัฐมนตรี ประเทศ สิงค์โปร์ ประกาศนโยบาย Smart Nation เปิดสอน วิชา การเขียนโปรแกรม ภาษา Python ในระดับมัธยม

ประเทศไทย ในยุคที่มีการประกาศตัว เข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 เรามีการ พัฒนา หรือ ปูทาง ให้ ลูกหลานอย่างไร กันบ้างครับ เมื่อ ยุคเปลี่ยนไป หลายสิ่ง ที่เคยจำเป็น และ สำคัญ กลับไร้ค่า ทันที เช่น โกดัก บริษัท ผลิตกระดาษอัดภาพ จบสายการผลิต เพราะ คนเปลี่ยน มาใช้กล้องดิจิตอล และ เครื่องปริ้นเตอร์ ได้เอง เช่นเดียวกับ อาชีพคนขับรถ อาจจะ หมดไป เมื่อ เทคโนโลยี่ อากาศยาน ไร้คนขับ กำลังจะเข้ามาแทนที่

โปรแกรมมิ่ง คือ สิ่งที่จะเป็นโอกาส ในอนาคต โอกาส เรื่องงาน และ โอกาสทาง ธุรกิจ เราพร้อม กันที่หรือยัง ที่จะ เข้าสู่ ยุค ไทยแลนด์ 4.0

Related posts