เลือก อะไรดี IELTS TOEFL TOEIC CU-TEP TU-GET

เลือก อะไรดี IELTS TOEFL TOEIC CU-TEP TU-GET

เรียน ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม จำเป็นไหม

ในระบบการเรียน การสอน ปัจจุบัน ของ ประเทศไทย เริ่มให้ ความสำคัญ ในภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย เรื่อย แต่ก็ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง เมื่อเรา ยิ่งโตขึ้น  เช่น มัธยม หรือ มหาวิทยาลัย  ในหลักสูตร ปกติกระทรวงศึกษา

จำนวน ชม ในการเรียน ภาษาอังกฤษ จะน้อยลง อย่างเห็นได้ชัด จะมีเพียงแค่ ปี 1  ปี 2 อาทิตย์ ละ 3 ชม เท่านั้น สำหรับ คณะ ที่ไม่ได้เน้น ภาษา ดังนั้น การเรียน ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม คือ สิ่งจำเป็น อย่างยิ่ง ไม่ว่า เราจะเรียน ต่อ หรือ ไม่เรียนต่อ ก็ตาม  เราสามารถเริ่มเรียน ภาษาอังกฤษ เพิ่ม เติมไ ด้ตั้งแต่ ปี 2 เป็นต้นไป

โดยอาจจะลงเรียน ใน Course ต่างๆ ทั่วไป เช่น  เรียน IELTS  เรียน TOEFL  เพราะcourse ประเภท นี้ เรียนเพื่อ สอบวัดผล เราสามารถนำผลการสอบ ไปแสดง เวลา สมัครงาน หรือ เรียน ต่อไปเลย  ถ้าเป็นการเรียน ภาษาอังกฤษ แบบธรรมดา ไม่มีการสอบวัดผล จะเป็นการเรียน แบบไร้จุดหมาย เกินไป

ชนิดของ การสอบ วัดผลภาษาอังกฤษ แต่ละชนิด มี จุดประสงค์ การนำไปแสดง แตกต่างกัน เช่น

สอบ IELTS  เพื่อเรียนต่อ ต่างประเทศ อังกฤษ ออสเตรเรีย อเมริกา เป็นหลัก โดยคะแนน ที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับ ความต้องการของแต่ละ มหาวิทยาลัย มีความนิยมมากขึ้น

TOEFL-IBT เป็นที่นิยมมาก และจะได้รับยอมรับมาก จากฝั่ง อเมริการ ทั้งประเทศ โดยข้อสอบ ทั้งหมดจะ เป็น internet base ข้อสอบจะยากกว่า  สอบ IELTS เล็กน้อย แต่วิธีการจะแตกต่างกัน เพราะเป็น internet Base

TOEIC เป็นข้อสอบสำหรับ การนำไปใช้สมัครงาน ในธุรกิจการบิน แอร์โอสเตส ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อาการเรียนต่อได้

CU-TEP คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษ สำหรับ การเรียนต่อในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เป็นหลัก การสอบ เป็นแบบ paper base และบางบริษัท ใช้ผลสอบ CU-TEP ยื่นประกอบเพื่อรับเข้าทำงาน

TU-GET จัดสอบโดยศูนย์ภาษาของ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เพื่อเรียนต่อในระดับปริญาโท เอก ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เท่านั้น ค่าสอบจะถูกที่สุด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเต็ม ผ่านเกณฑ์ ค่าสอบ Reading Listening Speaking Writing
TOEFL iBT 120 79+ ~$185 yes yes yes yes
IELTS 9 6.5+ ~6500THB paper base paper base talk with Tester Writing in Paper
TOEIC 990 650 ~1500THB Multiple-choice Multiple-choice n/a n/a
CU-TEP 120 80 ~900THB Yes Yes Yes
TU-GET 1000 880 ~500THB Mutiple choice with 3PARTs Stucture, Vocabulary and Reading

Related posts

Leave a Comment