แลกนามบัตร กับ ชาวญี่ปุ่น ต้องปฏิบัติ อย่างนี้

แลกนามบัตร กับ ชาวญี่ปุ่น ต้องปฏิบัติ อย่างนี้

ญี่ปุ่น ชนชาติ ที่เอาใจใส่ในเรื่อง รายละเอียด มาก

ชาวญี่ปุ่น เป็น ชนชาติที่ใส่ใจเรื่อง วัฒนธรรม การเคารพ ในเรื่องรายละเอียดมาก แม้เรื่องเล็ก อย่าง การให้และรับ นามบัตร ต่อกันนั้น

การรับ ส่ง นามบัตร ก็จะทำอย่างให้ความเคารพ นอบน้อม ซึ่งกันและกัน หากคุณอาจต้องติดต่องานหรือได้รู้จักกับคนญี่ปุ่น เมื่อแลก นามบัตร ต่อกัน เพื่อเป็นสร้างความประทับใจ  เราขอแนะนำ ดังนี้

ระหว่างการ รับ ส่งนามบัตร แลกนามบัตร แบบญีปุ่่น

+ หากคุณมีอายุน้อยกว่า หรือ เป็นผู้น้อยกว่าคุณควรเป็นฝ่าย ยื่นนามบัตร ให้ก่อน

ยื่นนามบัตร ด้วยมือทั้งสองข้าง ระดับอก ในขณะลุกขึ้นยืน  ไม่ยื่นให้ ขณะที่นั่ง

+ หันนามบัตร ด้านที่ฝ่ายรับ สามารถอ่านได้เลย

+ หากยื่นนามบัตรพร้อมกัน ให้ยื่นนามบัตรของตนเองด้วยมือขวา และรับด้วยมือซ้าย

และรับนามบัตร มาด้วย มือซ้าย

หลังจากรับนามบัตร มาแล้ว

+ หลังจากรับนามบัตร มาแล้ว ให้อ่านนามบัตร อย่างใส่ใจ อย่าเก็บนามบัตร ทันที

+ หากนั่งพูดคุยงานอยู่ ให้ วางนามบัตร บนซอง นามบัตรหรือไม่ก็ให้วางไว้บนโต๊ะก่อน

+ ไม่เขียนโน๊ตลงบนนามบัตรต่อหน้า ผู้ให้ จะเขียนได้ต่อเมือแยกจากกันแล้ว ไม่เป็นรัย

ชนชาติ ญี่ปุ่น ให้ความสนใจ ในเรื่อง ความเคารพ การให้เกียตร ซึ่งกันและกัน หาก คุณทำธุระกิจ และต้องติดต่อกัน การสร้างความประทับ ในชนชาติ ไม่ยากเลย

Related posts

Leave a Comment