โทษ จาก ความหวาน ที่มากเกินไป

โทษ จาก ความหวาน ที่มากเกินไป
อะไร ที่เยอะไป มากเกินไป ย่อมไม่ดี ความหวานก็เช่นกัน หวานจนเกิน กินเพลินอร่อยกับรสชาติหวานมากมาก ส่งผลเสีย ต่อสุขภาพเราโดยตรง ฟันผุ ถามหา อันดับหนึ่ง ที่ส่งผล ต่อ การรับประทานหวาน มากเกินไป คือ สุขภาพช่องปาก เพราะ น้ำตาล เป็น อาหารของเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก ทำให้ เชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้น และ หลังจากปล่อยกรดออกมา ก็จะทำให้ลายสารเคลือบฟัน ของเราจน เกิดเป็น ฟันผุ... Read More