คบเด็ก ปลูกผัก

คบเด็ก ปลูกผัก
แปลงผัก Mandala Garden คืออะไร แปลงผัก ผสมผสาน ที่ใช้พื้นที่ แบบ 5 ชั้น และ เกื้อกลูกัน มี 5 ระดับ คือ สูง >> ปลูก มะพร้าว ต้นแคร์ กลาง >> มะกรูด มะนาว กล้วย ต่ำ >>> กระเพรา พริก... Read More