สมุนไพร รักษางูสวัด

สมุนไพร รักษางูสวัด
รู้แล้ว!”โรคงูสวัด”รักษาให้หายขาดด้วยสมุนไพร ในบางราย หลัง แผลงูสวัด หาย แล้วอาจมี อาการปวดประสาท นานเป็น แรมปี หรือเกิดภาวะแทรกซ้อน ร้ายแรง ตามมาได้ จากความเชื่อที่ว่าเป็นรอบเอวแล้วตายนั้นจริงๆแล้ว ไม่ใช่ เพราะที่เสียชีวิตอาจเป็นเพราะร่างกายอ่อนแอ ขาดภูมต้านทานโรค การรู้จักรักษาร่างกายให้แข็งแรง เสริมภูมิต้านทานโรคให้สมบูรณ์อยู่เสมอ จึงมีความสำคัญในการป้องกันโรคและระงับความรุนแรงของโรค เมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น อายุมาก ถูกกระทบกระเทือน มีความเครียด ทำงานหนัก  พักผ่อนไม่เพียงพอ ติดเชื้อเอชไอวี เป็นมะเร็ง ใช้ยาต้านมะเร็งหรือยา กดภูมิคุ้มกัน... Read More