ฟันของหนู

ฟันของหนู
ฟัน ของ คนเรา มี 2 ชุด คือ ฟันน้ำนม และ ฟันแท้ ฟันแท้ จะงอก ทยอยงอก ขึ้นมาแทนที่ ฟันน้ำนม ในช่วงอายุ 6 ขวบ เป็นต้นไป ซึ่ง การเจริญเติบโต ของ ฟัน ใน ชุดนี้ อาจจะ ทำให้ เกิด การงอก ในทิศทาง... Read More