สวนหัวใจ

สวนหัวใจ
การสวนหัวใจวิธีการ รักษาหลอดเลือดอุดตัน แบบง่ายที่สุด มีผลข้างเคียงน้อยที่สุด การสวนหัวใจ เป็นวิธีการตรวจโดยการสอดสายสวนขนาดเล็ก ประมาณ 2 มิลลิเมตร ใส่เข้าไปในหลอดเลือดแดง บริเวณขาหนีบ หรือ ข้อมือ โดยส่วนมาก จะทำที่ ขาหนีบ ผ่านเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจ หรือ ห้องหัวใจ จากนั้นทำการฉีดสารทึบรังสี และ ถ่ายภาพเอ็กซเรย์บันทึกภาพส่วนต่างๆ ของหลอดเลือด ที่เลี้ยงหัวใจ เพื่อตรวจดูว่ามีการตีบหรือตันของหลอดเลือด  โดยวิธีการนี้ จะช่วยวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้อย่างแม่นยำ และยังช่วยในการตัดสินใจของผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และ... Read More