จุดสำคัญของการเรียนสายวิทย์ คือ ป4

จุดสำคัญของการเรียนสายวิทย์ คือ ป4
หลักสูตร สสวท 2560 หัวข้อการเรียนเลข จะเริ่มมี การประยุกต์มากขึ้น คิดเป็นนำไปใช้งานมากขึ้น จะเป็นจุดเปลี่ยน ถ้าเรียนแล้วไม่เข้าใจ ต้องถามหรือ ฝึกให้เข้าใจ มิเช่นนั้นแล้ว จะเกิดการสะสม และทำให้ ไม่เข้าใจ เลขในที่สุด เด็กเด็ก ทุกคน มากว่า 80% มีความฉลาดเท่าเทียมกัน และความฉลาดนี้ นี้จะโดดเด่นขึ้นมาก เพราะ การฝึกฝน และ การไม่หยุด ที่จะเรียนรู้ หรือ การทำแบบฝึกหัด... Read More