กระเพาะปัสสาวะอักเสบ รักษาง่าย หายไว อย่าปล่อยไว้ จะติดเชื้อมากขึ้นได้

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ รักษาง่าย หายไว อย่าปล่อยไว้ จะติดเชื้อมากขึ้นได้
เหมือนเช่น การเจ็บป่วยส่วนมาก คือ เราต้องมีอาการจึง ไปหาหมอ อาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ สังเกตได้ง่ายด้วยตัวเอง จากนั้น หมอก็จะตรวจประวัติอาการ การตรวจร่างกาย การตรวจปัสสาวะ และอาจมีการตรวจสืบค้นอาการอื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นกับอาการ ผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์ เช่น การตรวจเลือดซีบีซี (CBC) การตรวจเพาะเชื้อจากปัสสาวะ หรือการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ การรักษาของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ การให้ยาปฏิชีวนะ การรักษาสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง เช่น รักษาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ เมื่อสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อ ทางเพศสัมพันธ์การรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น... Read More