ทำไม ต้องทำการบ้าน

ทำไม ต้องทำการบ้าน
         วิธีฝึกให้เขามีความรับผิดชอบในเรื่อง  การทำการบ้าน เมื่อเด็กอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง เป็นต้นไป   พ่อแม่ควรจะสื่อให้เขารู้ว่าการบ้านเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างเขากับคุณครู   พ่อแม่ไม่ควรเคี่ยวเข็ญให้ลูกทำการบ้าน  และไม่ควรสอนหรือตรวจการบ้านให้กับลูก  เว้นแต่ในกรณีที่เขาร้องขอ  (ข้อแนะนำดังกล่าวนี้อาจแตกต่างจากความคิดเห็นของคุณครู) หากพ่อแม่นำการบ้านของลูกมาเป็นความรับผิดชอบของตัวเองเสียเองเขาจะยอมเสียโดยดี และพ่อแม่ก็จะดิ้นไม่หลุดไปจากพันธะนี้อีกเลย  ลูกอาจจะเอาการบ้านมาใช้เป็นอาวุธในการทำโทษ หักหลัง หรือหลอกใช้พ่อแม่ ครอบครัวจะมีความสุขมากขึ้น   และหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ ถ้าหากพ่อแม่แสดงความสนใจในการบ้านของลูกให้น้อยลง   และสื่อให้ลูกรู้เป็นนัยๆว่า   การบ้านเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของลูก   ลูกต้องทำการบ้าน    เช่นเดียวกับที่พ่อแม่ต้องทำงาน มีโรงเรียนที่ดีๆ หลายโรงเรียนที่ไม่มีการบ้านให้กับเด็กเล็กๆเด็กๆก็จะได้รับความรู้มากเท่าๆกับเขาที่ต้องมีการบ้านเยอะแยะตั้งแต่อายุได้เพียงหกเจ็ดขวบ คุณค่าหลักของการทำการบ้าน คือ  การเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำงานด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามการบ้านก็ควรจะเหมาะสมกับความสามารถของเด็กด้วย เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้ทำการบ้านได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องมีใครคอยช่วยเหลือ  ทำให้การ... Read More