บทสนทนา ระหว่างทาง กลับบ้าน

บทสนทนา ระหว่างทาง กลับบ้าน
บรรยากาศ การจูงลูก ขึ้นรถกลับบ้าน ยิ่งเป็น นักเรียนอนุบาล ประถม ดูน่ารักมาก เรา ในฐานะที่เป็น ผู้ปกครอง ไม่จำกัด นะครับว่า จะเป็น แม่ พ่อ หรือ ปู่ ย่า ตายาย พี่ป้า น้าอา ถ้า ต้องการ เรียนรู้และเข้าใจ เค้ามากขึ้น ควรสร้างบทสนทานา เหล่านี้ เป็นคำถาม ปลายเปิด ที่ทำให้... Read More