แลกนามบัตร กับ ชาวญี่ปุ่น ต้องปฏิบัติ อย่างนี้

แลกนามบัตร กับ ชาวญี่ปุ่น ต้องปฏิบัติ อย่างนี้
ญี่ปุ่น ชนชาติ ที่เอาใจใส่ในเรื่อง รายละเอียด มาก ชาวญี่ปุ่น เป็น ชนชาติที่ใส่ใจเรื่อง วัฒนธรรม การเคารพ ในเรื่องรายละเอียดมาก แม้เรื่องเล็ก อย่าง การให้และรับ นามบัตร ต่อกันนั้น การรับ ส่ง นามบัตร ก็จะทำอย่างให้ความเคารพ นอบน้อม ซึ่งกันและกัน หากคุณอาจต้องติดต่องานหรือได้รู้จักกับคนญี่ปุ่น เมื่อแลก นามบัตร ต่อกัน เพื่อเป็นสร้างความประทับใจ  เราขอแนะนำ ดังนี้ ระหว่างการ... Read More