การมองเห็น

การมองเห็น
หากวันหนึ่ง การมองเห็น ของคุณเปลี่ยนไป มนุษย์เรา มีประสาทสัมผัสหลายอย่าง เช่น การมอง การได้ยิน การสัมผัส ลิ้มรส หรือ แม้แต่การได้กลิ่น แต่การมองเห็น เป็นประสาทสัมผัสรับรู้ ที่มีการส่งต่อ ไปยังสมอง เพื่อดำเนินการอย่างอื่นต่อ เช่น การดำรงชีพ การมองเห็นในโครงสร้างของมนุษย์ มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ยิ่งอายุที่มากขึ้น การมองเห็นก็จะมีการเสื่อมถอย อย่างชัดเจน หรือ การใช้งาน ในสภาวะที่มีแสงน้อย ตาแห้ง การเพ่ง... Read More