ใช้มือถือ อย่างฉลาด เพื่อสายตาอยู่กับเรา นานนาน

ใช้มือถือ อย่างฉลาด เพื่อสายตาอยู่กับเรา นานนาน
ในยุคที่โลกไอทีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารอย่างสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ แทบจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่หลายคนพกติดไว้ไม่ห่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เรียกว่าเป็น “สังคมก้มหน้า” ที่ต่างคนต่างจดจ่ออยู่กับอุปกรณ์เทคโนโลยีตรงหน้าแบบไม่สนใจใคร พญ. โสมสราญ วัฒนะโชติ ผู้อำนวยการศูนย์จักษุกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้กรุณาให้ความรู้เรื่องผลเสียของการใช้เทคโนโลยีที่มากเกินพอดี อันนำไปสู่ภาวะสายตาที่ผิดปกติ “โดยทั่วไปคนเราจะกระพริบตาประมาณ 20 ครั้งต่อนาที เพื่อให้ดวงตาได้รับความชุ่มชื้น แต่ขณะที่ใช้โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ตนั้น การจ้องหน้าจอเป็นระยะเวลามากกว่า 40 นาที จะส่งผลให้เลนส์ตาเกร็งตัวเป็นเวลานาน อัตราการกระพริบตาลดลง อีกทั้งแสง UV และแสงสีฟ้าที่สะท้อนออกมายังสามารถทำลายดวงตาให้ผิดปกติได้... Read More