เลือก อะไรดี IELTS TOEFL TOEIC CU-TEP TU-GET

เลือก อะไรดี IELTS TOEFL TOEIC CU-TEP TU-GET
เรียน ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม จำเป็นไหม ในระบบการเรียน การสอน ปัจจุบัน ของ ประเทศไทย เริ่มให้ ความสำคัญ ในภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย เรื่อย แต่ก็ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง เมื่อเรา ยิ่งโตขึ้น  เช่น มัธยม หรือ มหาวิทยาลัย  ในหลักสูตร ปกติกระทรวงศึกษา จำนวน ชม ในการเรียน... Read More